POSTUP PRI VRÁTENÍ TOVARU

VRÁTENIE TOVARU

 

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (štrnásť) Dní. 

Lehota na odstúpenie od Zmluvy, začína plynúť odo Dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená Tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

 

Pri postupe vrátenia a pri príprave zásielky, ktorú chcete vrátiť, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 

a) Ak máte záujem o vratkového kuriéra:

 1. Vložte výrobok v pôvodnom stave do obalu (s vysačkami, nenosené, nevypraté). Ak nemáte pôvodný obal, použite iný nepriehľadný obalový materiál. Dôležité je, aby bol dobre zabalený a riadne zalepený!
 2. Na balík nemusíte písať adresu príjemcu. Štítok s čiarovým kódom umiestni na balík kuriér.
 3. Zalepte balenie.
 4. Nemusíte platiť kuriérovi! Poplatok za túto službu je 4€ a bude odpočítaný z vratnej sumy.
 5. Akonáhle sa k nám vráti balík, pošleme Vám o tom informačný e-mail. Kúpnu cenu výrobkov vám vrátime do 14 dní od potvrdenia. Ak ste zaplatili kreditnou kartou, pripíšeme vám na ňu sumu, ktorú ste použili pri platbe. Ak ste zaplatili na dobierku, prevedieme hodnotu výrobkov na bankový účet, ktorý ste uviedli vo formulári na vrátenie tovaru.
 6. Na obálku napíšte vaše meno a číslo objednávky začínajúce na #.
 7. Vyplňte vratkový formulár, na základe ktorého Vám pošleme kuriéra.

Ak spoločnosť GLS potvrdila vyzdvihnutie vášho balíka a kuriér sa nedostaví, zavolajte prosím na zákaznícku linku GLS na tel. číslo: 045 52 42 500.

 

b) Ak balík vraciate poštou:

 1. Vložte výrobok v pôvodnom stave do obalu (s vysačkami, nenosené, nevypraté). Ak nemáte pôvodný obal, použite iný nepriehľadný obalový materiál. Dôležité je, aby bol dobre zabalený a riadne zalepený!
 2. Na balík napíšte adresu príjemcu: MAGENTA SHOP s.r.o., Hlavná 11/23 - Pepe pasáž, 917 01 Trnava a adresu odosieľateľa (tj. vašu adresu) a číslo objednávky začínajúce na #.
 3. Vytlačte a vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy a vložte ho do obálky.
 4. Zalepte balenie a pošlite nám ho poštou.
 5. Akonáhle sa k nám vráti balík, pošleme Vám o tom informačný e-mail. Kúpnu cenu výrobkov vám vrátime do 14 dní od potvrdenia. Ak ste zaplatili kreditnou kartou, pripíšeme vám na ňu sumu, ktorú ste použili pri platbe. Ak ste zaplatili na dobierku, prevedieme hodnotu výrobkov na bankový účet, ktorý ste uviedli vo formulári na vrátenie tovaru.